ต้อนรับอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งเสฉวน เมืองยี่ปิน ประเทศจีน เยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ยี่ปิ่นทุ่งสง

Read more

EP Super Fun English Camp 2019 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ grade 4 English program ระหว่างวันที่ 25 -27 มีนาคม 62 ณ เซนทารา ภูพาโนรีสอร์ท จ กระบี่ และโรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จ ภูเก็ต

Read more