ต้อนรับอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งเสฉวน เมืองยี่ปิน ประเทศจีน เยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ยี่ปิ่นทุ่งสง

Read more